PL EN DE

Błękitny PiotruśMateriały szkoleniowe> Drogi wodne i budowle hydrotechniczne

Drogi wodne i budowle hydrotechniczne

Locja jest to dział wiedzy zajmujący się dokładnym opisem akwenu oraz jego oznakowania nawigacyjnego z punktu widzenia potrzeb bezpieczeństwa żeglugi w różnych warunkach pogodowych.

Żeglując po danym akwenie należy zapoznać się z lokalnymi zarządzeniami obowiązującymi na nim, żeby wiedzieć, czego nie wolno i co za to grozi, ale również dla tego, że jest to niejednokrotnie cenne źródło informacji o dogodnych miejscach postoju, kotwicowiskach, przeszkodach żeglugowych, porach otwierania śluz, mostów itp.

Drogi wodne i budowle hydrotechniczne

Szlak żeglowny – FARWATER – pasmo na drodze wodnej, na którym może odbywać się swobodnie i bezpiecznie ruch żeglugowy statków o zanurzeniu dozwolonym na danym odcinku drogi wodnej.

OKREŚLANIE STRON SZLAKU ŻEGLOWNEGO:

RZEKI prawą stroną szlaku żeglownego lub prawym brzegiem drogi wodnej jest ta strona lub brzeg, które znajdują się na prawo od statku płynącego W DÓŁ RZEKI.

JEZIORA I KANAŁY

kierunek i strony szlaku określają lokalne przepisy żeglugowe. Jeśli takich nie ma, to za prawą stronę szlaku żeglownego należy przyjmować szlak z prawej burty statku, który płynie ZE WSCHODU NA ZACHÓD lub Z POŁUDNIA NA PÓŁNOC.

Koryto rzeki nieuregulowanej

Rzeka to ciek wodny zasilany przez swoje źródła (wody podziemne, opady). Żegluga po rzece wiąże się z licznymi zagrożeniami, najważniejszymi z nich są ciągle zmieniające położenie mielizny. Każda rzeka niesie ze sobą materiał ruchomy (żwir, piasek). Wleczony w ten sposób materiał ma tendencje do tworzenia ławic (płycizn). Miejscem szczególnie podatnym na tworzenie płycizn są zakola rzeki.

Zakole rzeki

Rysunek 18. Zakole rzeki

Na zakolu rzeki największa prędkość wody występuje przy brzegu zewnętrznym (wklęsłym) i tam właśnie powstaje ploso (F) (miejsce o największej głębokości), natomiast przy brzegu wewnętrznym, gdzie prąd jest mniejszy, gromadzi się niesiony przez wodę piasek, tworząc w ten sposób odsypisko [E].

Odsypisko – E, przymulisko - D

Rysunek 19. Odsypisko – E, przymulisko - D

Opada ono łagodnie w stronę środka rzeki, przy brzegu tworzy się przymulisko [D] , które porasta roślinnością i kształtuje linię koryta rzeki.

Ławica [A] o kształcie podłużnym i łagodnie opadającymi brzegami powstaje za plosem, między środkiem koryta rzeki a jej wypukłym brzegiem.

Ławica

Rysunek 20. Ławica

Ławica ma tendencje do powolnego przesuwania się w dół rzeki. Przy wysokich stanach wody znika pod powierzchnią wody, tworząc płyciznę, natomiast przy niskich wystaje ponad lustro wody. Utrzymująca się przez dłuższy czas ławica może porosnąć roślinnością i zamienić się w wyspę.

Przykosa [H] powstaje w części rzeki leżącej poza nurtem i jest wędrującą po dnie łachą piasku. Przykosa tworzy stopnie, z których najniższy znajduje się w górze rzeki, najwyższy zaś tzw. kant za którym znajduje się głębia, jest nieco w dół rzeki. Przykosę poznajemy po marszczeniu się wody nad kantem zwanym blizną.

Przykosa

Rysunek 21. Przykosa

Płycizna zwana przemiałem [C] tworzy się w miejscach, gdzie woda rozlewa się szeroko, a prąd rzeki słabnie. Najczęściej wypłycenie takie powstaje pomiędzy dwoma plosami, z dwóch zbliżających się do siebie ławic, albo z połączenia ławicy z odsypiskiem. Przemiał układa się zazwyczaj prostopadle do nurtu rzeki.

Przemiał

Rysunek 22. Przemiał

Rzeka uregulowana

Rzeka uregulowana to taka rzeka, która w wyniku przeprowadzonych prac hydrotechnicznych zachowuje mniej więcej stałą głębokość, stały nurt, rzadziej zmienia ukształtowanie dna, dzięki czemu jest ona bezpieczniejsza do żeglugi. Uzyskuje się to poprzez wybudowanie systemu ostróg i opasek oraz jazów i progów. Z czasem przestrzenie między ostrogami ulegają zamuleniu i wypełnieniu gruntem. Podstawową konstrukcją służącą regulacji rzek jest ostroga zwana również główką. Jest to wybiegający w rzekę i wystający ponad wodę, prostopadły do brzegu wał usypany z kamieni, umocniony na obrzeżach palami, czasami zabetonowany. Ostroga chroni brzeg przed rozmywaniem przez wodę, odsuwa nurt ku środkowi rzeki, zwęża koryto, spiętrzając wodę i zwiększając głębokość nurtu.

Rzeka uregulowana

Rysunek 23. Rzeka uregulowana

Działanie ostróg jest w niektórych miejscach wzmacniane tamami równoległymi w postaci wałów łączących końce ostróg. Taka tama może stanowić podobnie jak ostroga duże niebezpieczeństwo dla żeglugi, szczególnie w nocy lub przy wysokim stanie wody, gdy jest mało widoczna. Umocnienia bezpośrednio na linii brzegowej nazywamy opaskami. W celu spiętrzenia rzeki stosuje się progi i jazy przegradzające rzekę. Mogą one ułatwiać one żeglugę na obszarach powyżej nich, same natomiast stanowią przeszkodę nawigacyjną. Progi są dennymi tamami spiętrzającymi wodę o najwyżej kilkadziesiąt centymetrów.

Próg

Rysunek 24. Próg

Jazy umożliwiają spiętrzenie wody o minimum 1 metr. Spiętrzona woda tworzy przed jazem tzw. cofkę, czyli obszar rozszerzonego koryta rzeki o zmniejszonym prądzie i zwiększonej głębokości. Rozróżnia się jazy stałe i ruchome. Konstrukcja jazu ruchomego umożliwia regulacje wysokości progu a więc i spiętrzenia rzeki. Jaz ułatwią żeglugę powyżej sam natomiast zazwyczaj stanowi przeszkodę nie do przebycia. Grubość tafli wody nad jazem wynosi od kilku do kilkunastu centymetrów, grozi to zniszczeniem jachtu usiłującego pokonać jaz. Samo zbliżenie się do jazu może stanowić zagrożenie ze względu na rosnący gwałtownie prąd.

Jaz stały

Rysunek 25. Jaz stały

Śluza komorowa

Śluza komorowa jest budowlą hydrotechniczną umożliwiającą poruszanie się pomiędzy zbiornikami o dużej różnicy poziomu wód. Śluzę tworzy basen zwany komorą, zaopatrzony w dwie pary otwieranych na przemian wrót. Statki zmierzające do górnego zbiornika wpływają do śluzy przez dolne wrota, wrota zamykają się a do komory przez przepusty wpływa woda z górnego zbiornika, w momencie, gdy poziom wody wyrówna się otwarte zostają górne wrota. Statki wypływają ze śluzy a następnie wpływają statki udające się w przeciwną stronę.

Śluza komorowa

Rysunek 26. Śluza komorowa

Po zamknięciu górnych wrót, obniżeniu wody w komorze i otwarciu dolnych wrót, statki mogą kontynuować podróż, a proces śluzowania powtarza się. Jeśli różnica poziomów jest bardzo duża to buduje się śluzy wielostopniowe (najczęściej dwustopniowe).Przepływanie przez śluzę przebiega w kolejności przypływania statków do miejsca zatrzymania przed śluzą, ale wiele statków korzysta z prawa pierwszeństwa, są to statki inspektoratu, straży pożarnej, policji, służb celnych oraz statki pasażerskie. Jednostki oczekujące na śluzowanie cumują do brzegu, awanporcie śluzy lub do dalb instalowanych po bokach toru podejściowego do śluzy. Czas oczekiwania należy wykorzystać do przygotowania jachtu do śluzowania (w pogotowiu powinny czekać cumy, odbijacze, pagaje, bosak). Przy otwarciu wrót śluzy należy ustąpić pierwszeństwa statkom z niej wypływającym. Cumowanie w śluzie jest obowiązkowe ze względu na występujące podczas śluzowania prądy. Należy jednak pamiętać, aby cumy zakładać nabiegowo ze względu na to, iż poler cumowniczy, który początkowo jest w zasięgu ręki po obniżeniu poziomu może być już nieosiągalny z pokładu. Poziom wody w śluzie zmienia się nieustannie należy więc pamiętać o ciągłym wybieraniu lub luzowaniu cum w miarę zmieniającego się poziomu wody.

Sygnalizacja w śluzie: zielone lub dwa zielone –śluza otwarta; 2 czerwone światła – śluza zamknięta; jedno czerwone, jedno zielone światło – przygotowanie do otwarcia.

Rysunek 27. Sygnalizacja w śluzie: zielone lub dwa zielone –śluza otwarta; 2 czerwone światła – śluza zamknięta; jedno czerwone, jedno zielone światło – przygotowanie do otwarcia.

"To profesjonalna firma. Cokolwiek zorganizują, robią to na 100%. Dobrze się z nimi pływa i pracuje, kto raz trafi na BP, ten nie chce już żeglować z nikim innym.
Sprzęt jest zadbany, a kadra starannie dobrana, każdy kto do niej trafi jest z tego dumny. Lubię to!"

~ Emilia Krystowczyk ~

"Spędziłem cudowny weekend pod żaglami.Tak mi się fartnęło że trafiłem na mega pogodę. Do tego pływałem najfajniejszą łódeczką jaką miałem okazję kiedykolwiek "KIEROWAĆ". Nie wiem jak to możliwe ale to, co słyszałem na kursie na patent o środku ożaglowania wypadającym w środku oporu bocznego było teorią, TERAZ poznałem ideał: Raptor 26 - jak dla mnie KWINTESENCJA mazurowania :)"

~ Marcin Staszak ~

"Też polecam. Znamy się od podstawówki. Współpracowaliśmy parę ładnych lat - także z czystym sercem gorąco polecam, bo ta firma trzyma jakość, a ich kursy na żeglarza to prawdziwe kursy - tam zdobędziesz umiejętności i doświadczenie a nie tylko papierek ;)"

~ Aleksandra Kułdo ~

"No więc było tak: ostatni tydzień spędziłem z Małżonką na pokładzie s/y "Bonawentura" na Wyspach Kanaryjskich. Panie, Panowie - to było coś! Absolutnie fantastyczny czas! Z tego miejsca pragnę bardzo gorąco podziękować wszystkim, z którymi tam byliśmy za rewelacyjną atmosferę. (...) No i podziękowanie dla "Bonawentury" - to jest jacht, który ma w sobie jakiś Conradowsko-Londonowski czar i urok. Ludzi kochających żagle gorąco zachęcam do zawitania na jego pokładzie, uwierzcie mi: warto!"

~ Aleksander Kyc ~

"Kapitan elegancko radził sobie w trudnych warunkach pogodowych. W każdej sytuacji zachowuje opanowanie. Jest ciepłą osobą. Potrafi kreatywnie zagospodarować czas - pokazała nam ciekawe miejsca. Nabyliśmy wiele nowych umiejętności i podszkololiśmy się w sztuce żeglowania morskiego. Swoją grą na gitarze zapewniła super atmosferę na jachcie. Według nas Emilia jest bardzo dobrym Kapitanem z dużą wiedzą i odpowiedznim podejściem do załogi."

~ Aleksander, Anita, Paulina, Marcin, Michał, Nina, Julka, Zuza ~

Nasi partnerzy

Katalog 2016

Katalog 2016

Szkoła Żeglarstwa
dla dorosłych
i studentów

Pobierz  

Newsletter

S/Y Bonawentura Sp. z o.o. operator marki P.M.B.Ż
"Błękitny Piotruś"

Siedziba i biuro sprzedaży

ul. Uphagena 8
80-237 Gdańsk

Godziny otwarcia

9:00 - 17:00 (pon. - pt.)

Kontakt

  biuro@blekitnypiotrus.pl

Rezerwacja telefonicznie

  +48 58 3454543